Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Właściwość terytorialna

|

Właściwość terytorialna

Rewirem Komornika Sądowego Iwony Kubiak jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Strzelinie, który obejmuje miasto i gminę Strzelin, Wiązów, Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice i Przeworno. Właściwość ta jest wyłączna dla spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego Iwony Kubiak na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 
Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 
/ t.j.Dz. U.z 2018 r. poz. 771,1443, 1669/